Поради по курсу Цан Цзє

Даний курс Цан Цзє містить стислу інформацію по всіх правилах методу Цан Цзє (існують деякі виключення із цих правил, але їх кількість незначна для початківців). 99 уроків та приблизно така ж кількість вправ до них створюють тверду основу для отримання навичок набору китайських ієрогліфів навіть без належного знання китайської.

Є думки щодо розширення та оптимізації курсу, але на разі нема ні конкретного плану, ані оцінки коли б це могло бути зроблено.

Зміст курсу

В цілому увесь курс навчання можна поділити на такі розділи:

 1. Вступні поняття: деякі початкові речі про те, що треба вивчити.
 2. Принципи декомпозиції ієрогліфів: учень має буди здатним бачити різні частини ієрогліфів окремо аби розпізнавати їх усюди - в інших ієрогліфах.
 3. Перелік первинних та вторинних радикалів: одна літера клавіатури відповідає за один первинний та один або більше вторинний радикал.
 4. Особливі випадки вводу Цан Цзє: спрощення та скорочення - ось де вміння щось уявляти дуже у пригоді.
 5. Складні ієрогліфи: коли використовувати X літеру у коді.
Такий порядок вивчення методу Цан Цзє є звичайним як для самих китайців, так і для тих, кому китайська чужа.

Клавіатура

24 літери стандартної англійської клавіатури вміщають усі первинні та вторинні радикали, що є похідними від первинних. Їх треба усі прив'язати до вже знайомої клавіатури, скажімо української або англійської. Вторинні радикали ніколи не використовуються самостійно, а лише як частина ієрогліфа. Їх вивчення та навичка правильного розбиття ієрогліфа і є найголовнішими та займають найбільшу частину курсу.

Для роботи із курсом не треба встановлювати китайську розкладку та Цан Цзє метод вводу для вашої ОС оскільки додаток працює лише з англійськими літерами незалежно від того, що користувач бачить на моніторі.

Набір всліпу

Така навичка є дуже бажаною; отже, якщо користувач іще не набув її, то треба якомога швидше оволодіти нею. Добре коли учень прив'язує вже засвоєну клавіатуру до клавіатури Цан Цзє. Практика показала, що у такий спосіб навчання відбувається значно швидше.

Уроки та вправи

Один урок зазвичай присвячується одному правилу або декільком пов'язаних між собою правилам Цан Цзє. Уроки, що не мають вправ, нечисленні і уроки, що за ними йдуть обов'язково включають вправи. Згадані уроки є розділами, котрі подають теоретичний матеріал, без якого як і без практики неможливе навчання.

Треба уникати "проходження" без перечитування інформаційної частини хоча б один раз, навіть коли здається, що все зрозуміло й так. До того ж користувач має знати наступне:

 1. Кожна вправа має рядок вводу, що знаходиться зверху справа від поля вводу, довжина котрого зменшується на правильно введений користувачем ієрогліф, по одному за раз. В той же самий час усі набрані ієрогліфи відображаються в нижній лівій частині в тому ж порядку. Неможливо перейти до наступного ієрогліфа, якщо попередній не був набраний вірно.
 2. Існує два типи вправ:
  - набір: набираються коди, що подаються для кожного окремого ієрогліфа та знаходяться якраз під ним (над полем вводу);
  - самоперевірка: коли усі підказки вимкнені (див. набір зелених кнопок збоку зліва) користувач має набирати ієрогліфи вправи самостійно.
Деякі вправи вимагають лише відповісти Так чи Ні (англ. Yes/No, а насправді це лише літери Y та N); інші подають разом із правильними кодами й помилкові (один із варіантів), але більшість подають лише правильні коди. Кожний особливий випадок вправи вказується заздалегідь.

Як найефективніше використовувати тренажер

Будь-яку вправу можна по-різному використовувати в залежності від рівня навичок користувача: можна розпочати проходження вправ як є, тобто тренуватися із підказками до автоматизму. З усім тим, потрібно разом із кодами вивчати і саму клавіатуру. Для цього потрібно увімкнути підказки у вигляді радикалів, а не літер (те ж саме стосується й допоміжної клавіатури). В такому оточенні англійські літери самовільно прив'язуються до розкладки, котра відома користувачеві.

Користувач на свій розсуд обирає розкладку допоміжної клавіатури: в неї є перемикач у лівому нижньому кутку з позначками En та . Коли ж клавіатура зайва, то її можна вимкнути взагалі.

Комбінація допоміжної клавіатури та радикалів у підказках до ієрогліфів також здатна допомагати у вивченні самої клавіатури: для цього достатньо самостійно проходити одну й ту ж вправу у різних комбінаціях підказок та клавіатури, та без них. Користувач буде бачити різницю для кожного із випадків і розуміти, де потрібно докласти ще зусиль.

Нарешті, дуже корисно повертатися до випадкових пройдених вже уроків, аби виконати якусь вправу і перевірити рівень забутого.

Після закінчення всього курсу і опрацювання усіх вправ користувач може знайти будь-який не знайомий текст китайською та спробувати його набрати в текстовому редакторі. Зрозуміло, що для цього знадобиться встановлений на комп'ютері метод Цан Цзє для китайської клавіатури.