Мова.клюб - сайт про вивчення різноманітних мов "Не розум від книг, а книги від розуму створились."
Г. Сковорода

Можна навести багато відмінностей між людиною та всіма іншими відомими нам істотами; але попри їх велику кількість, скоріш за все, можна визначити, що наявність мови, як основного засобу спілкування, виділяє homo sapiens у царстві природи. І річ не лише в тому, що ми маємо писемність, або навіть створили та активно використовуємо декілька тисяч комп’ютерних мов, а й в тому, як вивчення мови впливає на наш розвиток від народження до самої смерті.

Отож зрозуміло, чому для самих людей мистецтво мовлення, мовознавство взагалі завжди було й залишається найціннішим засобом впливу на близьких, оточення та навіть на цілі країни. І хоча в багатьох випадках використовується термін інформація, все ж таки, мова йде перш за все за якесь повідомлення, подане на якійсь з існуючих мов людства в усній, письмовій або електронній формі. З епохою Водолія, як нам обіцяють езотеричні науки, людство має повернутися у сторону нематеріальних цінностей, а серед них, як було відомо зі стародавніх часів, є немало практик, де лікування або вплив за допомогою слова, відіграє ключову роль.

В давнину люди, котрі вміли гарно говорити, співати, складати вірші або, навіть, красиво писати, вважалися обдарованими. У наш же час багато чого з цього втратило свій первинний зміст, але це не означає, що ми втратили здатність відчувати вплив звуків або самостійно впливати за допомогою сили слова. Зазвичай матеріальні проблеми відвертають увагу від нематеріального оточення, але є ще багато речей, котрі людство має перевинайти за участю та допомогою своєї мови.

Анахронічне на перший погляд використання мови стародавніми чаклунами та шаманами вже давно використовується всіма засобами масової інформації. Тому лише малограмотна та забита людина може нехтувати своєю мовою, адже наше тіло й органи все більше й більше стають пристосованими для поглинання та створення різноманітних видів інформації, що розповсюджується однією, двома або більшим числом мов. Якщо коротко, то, з однієї сторони, ми маємо все більше засобів "переварювання" інформації, а з другого – передачі або створення нової. А це в свою чергу дає нам більше можливостей для вдосконалення та розвитку.